EGMONT STUDENTERGAARD

Byggeår 2012-2013
Beliggenhed Tranekærvej 58, Risskov
Byggetype Boliger - Bybyg/renovering
Entrepriseform Totalentreprise
Etageareal 4000m2
Entreprisesum 34,9 mio kr. ekskl. moms
Bygherre EGMONT STUDENTERGAARD
Arkitekt Frost Larsen A/S
Ingeniør Stokvad & Kerstens A/S
Den selvejende institution Egmont Studentergård med DAI som bygherrerådgiver udbød i 2012 totalentreprisekonkurrencen med til- og ombygning af kollegiet med 2 hovedformål - Etablering af ny 2. sal på 2000 m2 med energikrav 2015 og energirenovering af bestående bygninger. Kollegiet fik 42 nye boliger på taget, lifttårn, trapper og renovering af eksisterende installationer.

Efter en tættere dialog mellem parterne gennemgik projektet en positiv optimering hvormed tilbygningen udføres i lavenergiklasse 2020 krav, med anvendelse af præfabrikerede træ- boxmoduler som "blot" samles på stedet og færdig monteres med tagbeklædning, facadebeklædning og indvendige sammenkoblinger i ganglinjer.

Denne optimering medførte en kortere tidsplan for bygherren og en mere kontrolleret byggeperiode for totalentreprenøren, hvormed der skabes tryghed for et sundt byggeri som ikke har været underlagt vejrlig.

Nedbrydning af den bestående tagkonstruktion og forberedelse for ny 2. sal udføres stadig under fuld overdækning, så der til stadighed sikres mod vejrlig og dermed en kontrolleret byggetid, arbejdsmiljø og ikke mindst den samme "varer" hver gang.

I forbindelse med den nye 2. sal etableres fuld dækkende ABA anlæg i alle etager, samt lift og trappekerner.

Ombygningen af den bestående bygningsmasse omfatter nye føringsveje for el, vand og varme samt etablering af nyt ventilationsanlæg.

Egmont Studentergaard er opført i 1964 af Egmont H. Petersens Fond med C.F. Møller som arkitekt, hvilket stiller store krav til nutidens design og kvalitet.