VARDE GYMNASIUM

Byggeår 2012-2013
Beliggenhed Frisvadvej 72, Varde
Byggetype Institution
Entrepriseform Totalentreprise
Etageareal 900 kvm
Entreprisesum 11 mio kr. ekskl. moms
Bygherre Varde Gymnasium
Arkitekt VIVA Arkitekter ApS
Ingeniør NIRAS A/S

Brdr. Thybo & Co. a/s har fået til opgave at bygge nyt musikhus for Varde Gymnasium - efter nordisk tradition

Opførelse af nyt musikhus, 2013
 

Varde Gymnasiums ny musikhus på ca. 900 m2 er tegnet af VIVA Arkitekter med NIRAS som ingeniør. Musikhuset er placeret på en skrånende grund syd for de eksisterende bygninger med udsigt til grønne arealer. Det nye musikhus præsenterer sig med en elegant åbenhed mod ankomstpladsen og tilføjer med sin bygningsvolumen en helhed til det eksisterende byggeri. Bygningens ydre skulpturelle formsprog går klart igen inde i bygningen, hvor materiale og farveholdning fint understøtter dette i et nutidigt udtryk. Indgangen til det nye musikhus sker fra ankomstpladsen mod vest. De eksisterende belægningsarealer er ved musikhuset udvidet, så der opstår en fin plads foran indgangen til bygningen. Indgangsfacaden er udformet som en stram nøgtern og semi transparent facade, der indrammes af et genkendeligt motiv fra det eksisterende gyminasium. Bronze indramninger over hovedindgangen og vinduespartierne fra festsalsbygningen har været inspirationskilden. Foyerområdet opstår i rummet mellem facaden og den markante krumme væg, fra foyerarealerne fordeler man sig ud til husets forskellige undervisningslokaler.

 

Materialevalg

Der er i byggeriet udelukkende anvendt vedligeholdelsesfri materialer: Alle materialer er valgt ud fra bæredygtige betragtninger. Der er lagt vægt på største mulighed for genanvendelse, således at disse i hele deres livs cyklus belaster miljøet mindst muligt. Ligeledes lever bygningen på alle måder op til det ny bygningsreglements intentioner om nedbringelse af energi- og ressourseforbrug ved anvendelse ,og med størst muligt fokus på udførsel af lavenergi og tæthed på alle sammenbygninger. Alle materialer er kendte materialer.